Onyx TechLab: Sản phẩm công nghệ khác

STECH làm chủ các công nghệ từ phần cứng điện tử, phần mềm nhúng và các công nghệ phụ trợ khác để tạo ra sản phẩm có mức độ hoàn thiện cao.

Ngày nay các sản phẩm công nghệ không còn đơn thuần chỉ là phần mềm, mà được tích hợp từ nhiều công nghệ nền tảng khác nhau, tổng hợp từ tri thức trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các quá trình công nghệ phức tạp được tích hợp từ các phần cứng điện tử kỹ thuật số tinh vi, kết hợp với khoa học máy tính, các kỹ thuật cơ lý hóa khác nhau, để trở thành một sản phẩm hoàn thiện.

CÁC GÓI GIẢI PHÁP
Powered by Onyx Techlab