SmartQMAN Lite

20181003163031_product_6_image6_20181003161031.png
Gói Lite cung cấp các thiết bị với bộ tính năng tinh giản. Tạo môi trường giao dịch văn minh:
➩ Xếp hàng tự động
➩ Hiển thị số LED nhiều mẫu mã
➩ Bàn phím gọi tinh giản dễ dùng
➩ Hoạt động độc lập, bền bỉ
➩ Rút số nút bấm dạng Standy

I. ĐẶC ĐIỂM

Gói Lite với hệ thống xếp hàng nhỏ gọn, với các thiết bị và tính năng cơ bản, giá thành hợp lý. Đem đến chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp, chống ùn tắc tại điểm giao dịch của tổ chức, doanh nghiệp

 

II. ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

Dành cho các khách hàng có qui mô nhỏ như cửa hàng bán lẻ, phòng giao dịch nhỏ, phòng khám tư nhân, quầy giao dịch, dịch vụ hành chính qui mô nhỏ.

 

III. QUI MÔ HỆ THỐNG

Tối đa 6 quầy (6 nodes)

IV. MÔ HÌNH & MIÊU TẢ HỆ THỐNG

  • Hệ thống LITE sẽ cung cấp một qui trình xếp hàng đơn giản nhưng có thể đáp ứng hầu hết các qui trình thực tế tại những cơ sở có qui mô vừa và nhỏ.
  • Khách hàng sẽ được cấp số thứ tự tại Trạm cấp vé tự động, sau đó sẽ ra sảnh chờ đợi tín hiệu thông báo số thứ tự được gọi vào phục vụ.
  • Hệ thống thông báo sẽ kết hợp hình ảnh hiển thị trên bảng hiển thị trung tâm, bảng hiển thị tại quầy cùng với âm thanh để thông báo cho khách hàng, giúp thuận tiện cho khách hàng trong việc theo dõ giao dịch/xếp hàng.
Powered by Onyx Techlab