Sáng chế ứng dụng: CyLock một bước tiến mới về công nghệ bảo mật cho khóa cửa

Một sáng chế độc quyền quốc tế Wipo của Onyx Techlab

Khóa CyLock™ sử dụng phát minh iKnock™ - một sáng chế quốc tế Wipo (World Intellectual Property Organization) số: PCT/VN2021/000004 của Onyx Techlab

(Ảnh: công bố, patentscope.wipo.int -> PCT/VN2021/000004)

Vượt qua sự thẩm định kéo dài suốt 4 tháng của KIPO (Korea Intellectual Property Organization - Sáng chế Hàn Quốc), iKnock™ là một độc đáo vượt trội trong số ít phát minh của Việt Nam được công nhận quốc tế. Trong 10 năm trở lại đây, trung bình mỗi năm Việt Nam có ít hơn 10 sáng chế quốc tế được công nhận. 

Giá trị lớn nhất của một bộ khóa chính là sự an toàn nó đem lại cho chủ nhân, các công nghệ khóa từ xa cũ, mã nhảy, đã bộc lộ yếu điểm nghiêm trọng được công bố rộng rãi trên các diễn đàn bảo mật quốc tế và báo chí Việt Nam. Khoá CyLock khắc chế hoàn toàn yếu điểm nghiêm trọng mã nhảy đã bộc lộ, không thể bị hách (unhackable) là một đặc tính của sản phẩm.


Theo NhânDânTV, CyLock là một bước tiến mới về công nghệ bảo mật cho khóa cửa

Thí nghiệm kiểm tra cực hạn hoạt động của sản phẩm là một hoạt động nghiên cứu phát triển kỹ thuật công nghệ. Thông qua thí nghiệm, cho thấy chỉ với 1 viên pin mà chìa khóa của bộ khóa CyLock có thể sử dụng hơn 100k lần bấm nút tương đương 30 năm sử dụng mỗi ngày bấm 10 lần.

iKnock™ CyLock™ là các thương hiệu đã được bảo hộ của Onyx

Powered by Onyx Techlab